Press "Enter" to skip to content

Упис у Средњу музичку школу

Мокрањац 0

Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита за Музичку школу је од 25. до 28. маја 2013. године. Пријемни испити ће бити одржани 6., 7. и 8. јуна. Коначне резултате кандидати ће моћи да добију до 14. јуна, а упис ће бити обављен 25. јуна 2013. године. За све детаљније информације можете се обратити на телефон Школе.

Потребна документација:
– Пријавни лист
– Извод из матичне књиге рођених
– Потврде да је ученик уписан у завршни разред основне школе и основне музичке школе*
– Шифра ученика који завршавају VIII разред основне школе
– Лекарско уверење
* По пријему сведочанстава о завршеној основној школи и основној музичкој школи, кандидат је дужан да исте достави секретаријату школе.