Press "Enter" to skip to content

Одсек за класичну музику – четворогодишње образовање

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I раз. II раз. III раз. IV раз.
Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија музике 1 35
Оркестар, хор, камерна музика 2 70 2 70
СВЕГА 4 140 4 140 6 210 7 245