Press "Enter" to skip to content

Образовање

1.ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

На нивоу основног музичког васпитања и образовања настава је организована за инструменте: клавир, хармонику, виолину, трубу, гитару, соло певање и кларинет, а на нивоу средњег образовања на два одсека: музички сарадник (теоретски одсек) и музички извођач (вокално-инструментални одсек) за инструменте: клавир, хармоника, труба, кларинет, виолина, гитара и соло певање.