Press "Enter" to skip to content

ОНЛАЈН НАСТАВA II

Мокрањац 0

Додатни материјали за онлине наставу

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – I РАЗРЕД

Bim-Bum ~ A Clapping Game Song

Руке перем, брашно сејем – Пекарчић – Дечија песма
C-dur ЛЕСТВИЦА – “ДО НАМ ЖЕЛИ ДОБАР ДАН”
“ИВИН ВОЗ”
БЛИСТАЈ ЗВЕЗДО МАЛА
G-dur ЛЕСТВИЦА

Научите да певате музичке ноте за 5 минута овом једином песмом

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – II РАЗРЕД

А-moll ЛЕСТВИЦА – ПРИРОДНА
“ДИВНА, ДИВНА”

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – III РАЗРЕД

D-dur ЛЕСТВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – IV РАЗРЕД

ПРИРОДНА F-mol ЛЕСТВИЦА
ХАРМОНИЈСКА F-moll ЛЕСТВИЦА
MЕЛОДИЈСКА F-moll ЛЕСТВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА – V РАЗРЕД

Бесплатна музика за виолину и клавир

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА – IV ГОДИНА

https://soundcloud.com/user-439726589/niz-tonova
Низ тонова
Хармонијски двозвуци
Хармонијски трозвуци на задатом тону