Press "Enter" to skip to content

УПИСНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТОЈЕ

Мокрањац 0

Коначни резултати на сајту МСШ:
https://www.mojasrednjaskola.gov.rs

ОБАВЕЗЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

ПЕТАК 16.јун 2023.
Од 8.00 до 16.00 часова
ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
(У згради Педагошке Академије)

Преостала документација

Сведочанства из последња три завршена разреда основне школе.

ПОНЕДЕЉАК 19. ЈУН 2023.
Од 8.00 до 16.00
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
(На огласној табли школе)

СРЕДА 28. ЈУН 2023.
Од 8.00 до 16.00 часова
УПИС УЧЕНИКА
(Зграда у улици Србе Јовановића 6, изнад социјалног)

  1. Оригинално сведочанство о завршеној основној школи или потврду основне школе о општем успеху у последња три завршена разреда.
  2. Оригинално сведочанство о завршеној основној музичкој школи (плаве боје) и сведочанства о завршена три последња разреда основне музичке школе (жуте боје) и/или ђачку књижицу.*
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • Лекарско уверење

За ученике чије основно музичко образовање траје 6 година, потребно је донети сведочанства за три последње године (жута сведочанства за IV, V и VI разред).

За ученике чије основно музичко образовање траје 4 године, потребно је донети сведочанства за 2 последње године (жута сведочанства за III и IV разред) и ђачку књижицу – где су уписане оцене за други разред