Press "Enter" to skip to content

Контакт

Уметничка школа “Стеван Мокрањац”,
МB: 07938683  PIB: 100773605
Делатност(шифра): 80220
Број рачуна: 8401575666-55

Адреса школе:   Трг Ђорђа Станојевића 11, 19300 Неготин, Телефони: 019/542-321, 019/545-321.
И-мејл:    mokranjacneg@gmail.com 

РАЧУНОВОДСТВО:   Србе Јовановића 6, 19300 Неготин , телефон: 019/548-474.

Помоћник директора:
Наташа Јовановић,
контактирати искључиво на и-мејл
И-мејл:   Телефон: 063/8469357