Press "Enter" to skip to content

Контакт

Уметничка школа “Стеван Мокрањац”,
МB: 07938683  PIB: 100773605
Делатност(шифра): 80220

Адреса школе:   Трг Ђорђа Станојевића 11, 19300 Неготин, Телефони: 019/542-321, 019/545-321.
И-мејл:    mokranjacneg@gmail.com 

РАЧУНОВОДСТВО:   Србе Јовановића 6, 19300 Неготин , телефон: 019/548-474.

Помоћник директора:
Наташа Јовановић,
контактирати искључиво на и-мејл
И-мејл:   Телефон: 063/8469357

УПЛАТЕ ДОНАЦИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊА ПОСЛАТИ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН

Уплату вршити на рачун: 840-29550845-64,
Сврха уплате: „Donacija za takmičenje NAZIV TAKMIČENJA“.
Модел 97, 
Позив на број: 5802029080174412100
ПРИМЕР УПЛАТНИЦЕ