Press "Enter" to skip to content

Одсек за класичну музику – двогодишње образовање

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I разред II разред
Фонд часова
недељно годишње недељно годишње
Соло певање 2 70 2 70
Солфеђо 3 105 2 70
Теорија музике 1 35
Упоредни клавир 1 35 1 35
СВЕГА 6 210 6 210