Press "Enter" to skip to content

Одсек за класичну музику – програм за ученике оштећеног вида

НАЗИВ ПРЕДМЕТА разред
I припремни II припремни     I II III IV V VI
фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија музике 1 35
Оркестар, хор, кам. музика 2 70 2 70 2 70
СВЕГА 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 245