Press "Enter" to skip to content

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Мокрањац 0

Поштовани родитељи,

У складу са:

Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школе 2020/21. години,

Стручним упутством за реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школе 2020/21. години,

Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе,

Препоруке за начине организовања и реализације образовно-васпитног рада у музичким и балетским школама Републике Србије, у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године,

Закључка кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19 (08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020.)

Преузмите свих пет фајлова: http://www.mediafire.com/folder/zyhp7ry1w0mg1/Strucna_Uputstva_i_odluke

Образовно-васпитни рад у школској 2020/21. години планира се кроз организацију:

  • Образовно-васпитног рада у школи кроз непосредни рад са ученицима или
  • Путем наставе на даљину

Настава у музичким и балетским школама на оба нивоа школовања (основно и средње музичко/балетско образовање и васпитање) реализује се у оквиру индивидуалне наставе, групне наставе (групе од 2, 3, 4, 6, 8, 9 и 16 ученика) и мањим делом оквиру већих ансамбала хора оркестра и играча у групама од 16-50 ученика, а у овим околностима на начин који осигурава безбедност и здравље ученика и запослених. Важно је напоменути да у музичким и балетским школама, због организације наставе која је великим делом индивидуална и у мањим групама у односу на остале школе, НИКАДА није присутно више од 30% ученика у исто време подсећамо да родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима њихово дете похађати наставу у школи или ће се определити за учење на даљину . Сходно наведеном, молимо Вас да доласком у школу, попуните и потпишете изјаву (образац) у случају да желите да Ваше дете похађа наставу на даљину најкасније до 26.08.2020. године.  
Хвала!