Press "Enter" to skip to content

НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ У ОНЛАЈН НАСТАВИ – ОБАВЕЗЕ

Мокрањац 0

Сви наставници су у обавези да достављају недељни извештај о одржаним часовима шефовима актива који ће након тога бити прослеђени директору, најкасније до понедељка 23. марта. Уколико неко од наставника није у могућности да од куће ради са ученицима дужан је да то данас (16.03.2020.), до 20 часова, јави директору школе и биће му омогућено да користи школски рачунар у просторијама школе у термину који ће бити одређен за то, а у складу са општим препорукама о мерама превенције у борби против вируса COVID-19.

НАСТАВНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ВОДЕ ДЕТАЉНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О ФОРМАТИВНОМ ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА КОЈА ЋЕ НАКОН ПОВРАТКА НА РЕДОВНУ НАСТАВУ БИТИ ИСКОРИШЋЕНА ЗА ЗАВРШНО СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ.

НАСТАВНИЦИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ БИЋЕ САНКЦИОНИСАНИ У СКЛАДУ СА УПУТСТВИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА.

Уколико ученици нису у могућности да прате наставу на даљину све материјале ће моћи подићи у школи у терминима које школа одреди, а у складу са општим препорукама о мерама превенције у борби против вируса COVID-19. Достављање домаћих задатака за ученике који нису у могућности да прате наставу на даљину могућа је у договору са дежурним наставником или помоћником директора (видети контакт на сајту школе).

УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА РЕДОВНО ПРАТЕ НАСТАВУ И ИСПУЊАВАЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ, ИЗОСТАНЦИ И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПРАВДАЋЕ СЕ ЈЕДИНО У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ ЗА ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЛЕКАРСКО ОПРАВДАЊЕ.

ПОДСЕЋАМО ДА ЈЕ И ДАЉЕ  НА СНАЗИ ОБАВЕЗА СВАКОДНЕВНОГ ПРИЈАВЉИВАЊА БОЛЕСНИХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ШКОЛСКОЈ УПРАВИ И МИНИСТАРСВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШОГ РАЗВОЈА!!!                                                                                         

WORD ОБРАСЦЕ ЗА НЕДЕЉНЕ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ И ИЗВЕШТАЈЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ :

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА:

НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН Индивидуална настава
НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ НАСТАВНИКА
Индивидуална настава

ГРУПНА НАСТАВА:

НЕДЕЉНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
Групна настава
НЕДЕЉНИ ИЗВЕШТАЈ
НАСТАВНИКА
Групна настава