Press "Enter" to skip to content

НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Мокрањац 0

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 01/2018:

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈНМВ 01/2018 – PDF

———————————————————————————————

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – PDF

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – PDF