Press "Enter" to skip to content

UPIS U SREDNJU ŠKOLU 2012/2013

Мокрањац 0

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita za Muzičku školu je 28. i 29. maja. Diferencijalni ispiti su 1. i 2. juna od 10 časova. Prijemni ispiti će biti održani 8., 9. i 10. juna. Konačne rezultate kandidati će moći da dobiju do 15. juna, a upis  će biti obavljen 25. juna 2012. godine. Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon Škole.

Potrebna dokumentacija:
– Prijavni list
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Potvrde da je učenik upisan u završni razred osnovne škole i osnovne muzičke škole*
– Šifra učenika koji završavaju VIII razred osnovne škole
– Lekarsko uverenje
* Po prijemu svedočanstava o završenoj osnovnoj školi i osnovnoj muzičkoj školi, kandidat je dužan da iste dostavi sekretarijatu škole.