Press "Enter" to skip to content

ОНЛАЈН НАСТАВA II

Мокрањац 0

Додатни материјали за онлине наставу

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- I РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- II РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- III РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- IV РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Gledajte ovaj video na YouTube-u.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- V РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА -- IV ГОДИНА

https://soundcloud.com/user-439726589/niz-tonova
Низ тонова
Хармонијски двозвуци
Хармонијски трозвуци на задатом тону