Press "Enter" to skip to content

ОНЛАЈН НАСТАВA II

Мокрањац 0

Додатни материјали за онлине наставу

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- I РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Bim-Bum ~ A Clapping Game Song
Gledajte ovaj video na YouTube-u.

Руке перем, брашно сејем – Пекарчић – Дечија песма
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
C-dur ЛЕСТВИЦА – „ДО НАМ ЖЕЛИ ДОБАР ДАН“
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
„ИВИН ВОЗ“
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
БЛИСТАЈ ЗВЕЗДО МАЛА
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
G-dur ЛЕСТВИЦА
Gledajte ovaj video na YouTube-u.

Научите да певате музичке ноте за 5 минута овом једином песмом

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- II РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
А-moll ЛЕСТВИЦА –  ПРИРОДНА
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
„ДИВНА, ДИВНА“

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- III РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
D-dur ЛЕСТВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- IV РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
ПРИРОДНА F-mol ЛЕСТВИЦА
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
ХАРМОНИЈСКА F-moll ЛЕСТВИЦА
Gledajte ovaj video na YouTube-u.
MЕЛОДИЈСКА F-moll ЛЕСТВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА -- V РАЗРЕД

Gledajte ovaj video na YouTube-u.
Бесплатна музика за виолину и клавир

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА -- IV ГОДИНА

https://soundcloud.com/user-439726589/niz-tonova
Низ тонова
Хармонијски двозвуци
Хармонијски трозвуци на задатом тону