Press "Enter" to skip to content

Визија школе (идентитет)

Мокрањац 0

Тамо где чланови, то јест ученици и наставници успеју да изграде задовољавајући ниво поверења, рад је ефикаснији и пријатнији, а знања и искуства се размењују без страха од исмејавања. Управо музика која не зна за границе нас ослобађа и пружа осећај слободе у изражавању емоција које испуњавају дечији свет самопоуздањем.

Баш због тога, визија наше музичке школе је безбедно и слободно окружење које пружа повољне услове за удруживање, тимски рад и креативно изражавање, чиме се стичу способности за укључивање у друштво као самоуверене личности без предрасуда, спремне да у свакој ситуацији дођу до конструктивног решења и учествују у унапређивању културе заједнице у којој живе.

С обзиром да сматрамо да ће тимски рад бити доминантни облик рада у будућности, наши ученици требало би  да буду спремни да живе у заједници која функционише као „музички оркестар“. Тако да сваки појединац зна где, шта и како треба да ради односно даје свој допринос, јер лоше укомпонован музички оркестар чији музичари не прате активности и ритам осталих, неће произвести ништа осим буке.

Мото школе

„МУЗИКА ЈЕ ЈЕЗИК КОЈИ СВИ РАЗУМЕЈУ“

Ученички парламент и педагог школе