Press "Enter" to skip to content

Српско традиционално свирање – четворогодишње образовање

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Први циклус Други циклус
I раз. II раз. III раз. IV раз.
Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија музике 1 35
Групно свирање или изборни инструмент 1 35 1 35
СВЕГА 4 140 4 140 5 175 6 210