Press "Enter" to skip to content

Уметничка школа “Стеван Мокрањац” Неготин

Школовање у Уметничкој школи „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“ обухвата два нивоа наставе, основно и средње музичко и ликовно образовање. Да би се музичко образовање омогућило и деци млађег узраста уведен је и припремни разред.

У припремни разред уписују се деца са пет, шест и седам година старости и током школске године имају по два часа музичког образовања које представља теоријску и практичну припрему за полагање пријемног испита и за улазак у основну музичку школу. Најталентованији ученици имају могућност да већ од почетка другог полугодишта одаберу инструмент и започну са наставом.
Основно музичко образовање на вокално – инструменталном одсеку у зависности од инструмента траје шест година (клавир, виолина, хармоника, гитара, виолончело), четири године (дувачки инструменти – кларинет и труба) или две године (соло певање).

Средња музичка школа траје четири године а поред вокално – инструменталног одсека постоји још и теоретски одсек. У средњој школи могуће је и стицање општег образовања кроз предмете који су планом и програмом предвиђени за ученике који похађају само музичку школу.
Настава се одвија на две локације. У згради у улици: Трг Ђорђа Станојевића 11 (Педагошка академија) где раде управа школе и средње образовање и у згради у улици Србе Јовановића 6, где је смештен део основног музичког образовања.

Школа располаже потребним школским простором и адекватно је опремљена музичким инструментима и осталим савременим наставним средствима.